Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2010

 
Kód: a-531364-11
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF
2. Sociální vývoj PDF
3. Ekonomický vývoj PDF
4. Životní prostředí PDF
5. Mezikrajské srovnání PDF
Celá publikace v pdf (1,33 MB) PDF
Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
- demografický vývoj Excel
- sociální vývoj Excel
- ekonomický vývoj Excel
- vývoj životního prostředí Excel
2. Vybrané ukazatele za Pardubický kraj
- demografický vývoj Excel
- sociální vývoj Excel
- ekonomický vývoj Excel
- vývoj životního prostředí Excel
3. Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje Excel
Kartogramy
1. Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
2. Pohyb obyvatel v okresech Pardubického kraje v letech 2005 až 2010 JPG
3. Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
4. Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Pardubického kraje v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
5. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
6. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2010 JPG
7. Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
8. Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2005 až 2010 JPG
9. Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 (údaje za jednotlivé měsíce) JPG
10. Měrné emise NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 - 2009 JPG
11. Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
12. Zahájená bytová výstavba v krajích ČR v letech 2005 až 2010 JPG
Starší vydání této publikace najdete zde
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.