Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje - 2010

 
Kód: a-711364-11
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Úvod a souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF
2. Sociální vývoj PDF
3. Ekonomický vývoj PDF
4. Životní prostředí PDF
5. Mezikrajské srovnání PDF
Publikace v pdf (3,9 MB) PDF
Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - vývoj životního prostředí Excel PDF
2. Vybrané ukazatele za Olomoucký kraj
Tab. 2.1. Vybrané ukazatele za Olomoucký kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2. Vybrané ukazatele za Olomoucký kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3. Vybrané ukazatele za Olomoucký kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4. Vybrané ukazatele za Olomoucký kraj - vývoj životního prostředí Excel PDF
3. Vybrané ukazatele podle okresů Olomouckého kraje
Tab. 3.1. Vybrané ukazatele podle okresů Olomouckého kraje Excel PDF
Grafická příloha
Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
Pohyb obyvatel v okresech Olomouckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2010 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi 31. 12. 2008 a 31. 12. 2010 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2005 až 2010 (stav k 31. 12.) JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 (údaje za jednotlivé měsíce) JPG
Bytová výstavba v obcích Olomouckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Stavební práce v okresech Olomouckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Měrné emise NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Archiv:
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.