Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2010

 
Kód: a-411364-11
Informační služby: tel: 353 114 525
E-mail: infoserviskv@czso.cz
Kontakt: Ing. Jaroslava Šenitková
E-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz

Úvod Word PDF
Hlavní poznatky z analýzy Word PDF
1. Demografický vývoj Word PDF
2. Sociální vývoj Word PDF
3. Ekonomický vývoj Word PDF
4. Životní prostředí Word PDF
5. Mezikrajské srovnání Word PDF
Publikace v pdf (1,5 MB) PDF
Tabulková příloha
Mezikrajské srovnání
Tab. 1.1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - vývoj životního prostředí Excel PDF
Vybrané ukazatele v časové řadě 2005 až 2010
Tab. 2.1. Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2. Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3. Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4. Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - vývoj životního prostředí Excel PDF
Meziokresní srovnání
Tab. 3.1. Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje Excel PDF
Kartogramy
Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 až 2010 JPG
Pohyb obyvatel v okresech Karlovarského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Karlovarského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2010 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi 31. 12. 2008 a 31. 12. 2010 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Bytová výstavba v obcích Karlovarského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Stavební práce v okresech Karlovarského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Měrné emice NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Archiv:
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2021  |  2020
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.