Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz - 2004 - 2011

 
Kód: a-1127-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. PhDr. Jaroslav Novák CSc.
E-mail: jaroslav.novak@czso.cz

1. Úvod Word PDF
1.1 Obecně
1.2. Úloha "Nem Úr" jako základní zdroj informací
2. Nemocensky pojištěné osoby Word PDF
3. Vývoj počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti a délka jejího trvání Word PDF
4. Průměrné procento pracovní neschopnosti Word PDF
5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Word PDF
6. Závěr Word PDF
Použité zdroje Word PDF

TABULKOVÁ PŘÍLOHA

Dle vybraných ekonomických odvětví (Tab. 1 až 6a)
Tab. 1 - Průměrný počet nemocensky pojištěných osob ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 1a - Průměrný počet nemocensky pojištěných žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 2 - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 2a - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 3 - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti celkem ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 3a - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 4 - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 4a - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 5 - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti celkem ve vybraných skupinách Excel PDF
Tab. 5a - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 6 - Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 6a - Průměrné procento pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF

Tab. 7 až 10a – dle sektorů národního hospodářství (Tab. 7 až 10a)
Tab. 7 - Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 8 - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem a v přepočtu na 1 nemocensky pojištěnou osobu dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 8a - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti žen a v přepočtu na 1 nemocensky pojištěnou ženu dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 18a - Průměrné procento pracovní neschopnosti žen dle velikosti podniku (počtu žen nemocensky pojištěných) Excel PDF
Tab. 9 - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti a v přepočtu na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 9a - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti žen a v přepočtu na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 10 - Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 10a - Průměrné procento pracovní neschopnosti žen dle sektorů národního hospodářství Excel PDF

Dle regionů ČR (Tab. 11 až 14a)
Tab. 11 - Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dle regionů Excel PDF
Tab. 11a - Průměrný počet nemocensky pojištěných žen dle regionů Excel PDF
Tab. 12 - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti dle regionů Excel PDF
Tab. 12a - Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti žen dle regionů Excel PDF
Tab. 13 - Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech - celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF
Tab. 13a - Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti žen v kalendářních dnech - celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF
Tab. 14 - Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF
Tab. 14a - Průměrné procento pracovní neschopnosti žen celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF

Dle velikosti podniku (Tab. 15 až 18a)
Tab. 15 - Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných) a počet pracovně právních pojistných vztahů Excel PDF
Tab. 16 - Počet nově hlášených případů dnů pracovní neschopnosti na 1 nemocensky pojištěnou osobu / zaměstnance dle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných) Excel PDF
Tab. 16a - Počet nově hlášených případů dnů pracovní neschopnosti žen na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti dle velikosti podniku (počtu žen nemocensky pojištěných) Excel PDF
Tab. 17 - Počet kalendářních dnů v přepočtu na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti dle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných) Excel PDF
Tab. 17a - Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti žen na 1 nově hlášený případ pracovní neschopnosti dle velikosti podniku (počtu žen nemocensky pojištěných) Excel PDF
Tab. 18 - Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem dle velikosti podniku (počtu osob nemocensky pojištěných / zaměstnanců) Excel PDF
Tab. 18a - Průměrné procento pracovní neschopnosti žen dle velikosti podniku (počtu žen nemocensky pojištěných) Excel PDF

GRAFY
Graf. č. 1 - Vývoj základních ukazatelů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Excel
Graf č. 2 - Počet pojištěnců a nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Excel
Graf č. 3 - Průměrná délka trvání pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v kalendářních dnech Excel
Graf č. 4 - Podíl vybraných skupin odvětví na počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2011 v % Excel
Graf č. 5 - Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve vybraných odvětvích v letech 2004 - 2011 Excel
Graf č. 6 - Struktura průměrného procenta pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Excel

Zveřejněno dne: 01.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.