Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí

11.10.2010
Kód: q-7131-10
 Spotřebitelské ceny vzrostly ve 3. čtvrtletí 2010 proti 2. čtvrtletí 2010 pouze o 0,1 %. Na mezičtvrtletní vývoj cenové hladiny působilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a naopak pokles cen v oddíle odívání a obuv. Oba tyto cenové pohyby byly vyvolány sezónními vlivy, a to sezónním růstem cen dovolených s komplexními službami o 11,8 % a naopak slevami letních druhů oděvů a obuvi. V bydlení vzrostly od července ceny zemního plynu o 4,2 %.

Pokles cen potravin vyvolalo zejména snížení cen zeleniny o 8,8 %, avšak ceny u dalších druhů potravin měly spíše rostoucí tendenci. V oddíle pošty a telekomunikace pokračoval pokles cen mobilních telefonů a telefonických a telefaxových služeb. V dopravě byly nepatrně nižší ceny pohonných hmot (o 0,9 %) a ceny automobilů o 1,5 %.

Průměrná meziměsíční změna růstu ve 3. čtvrtletí 2010 byla -0,1 %, ve 3. čtvrtletí 2009 činila -0,3 %. To se projevilo zrychlením meziročního růstu cen ve 3. čtvrtletí 2010.

Tab. Indexy spotřebitelských cen předchozí čtvrtletí =100


Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2010 proti 3. čtvrtletí 2009 o 1,9 %, což je o 0,7 procentního bodu více než ve 2. čtvrtletí 2010. Na tomto zrychlení se podílel hlavně vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které z nepatrného poklesu o 0,1 % ve 2. čtvrtletí přešly k růstu o 3,7 % ve 3. čtvrtletí.

Růst tržních cen zrychlil na 1,5 % (z 0,9 % ve 2. čtvrtletí) a administrativně ovlivňovaných cen na 3,7 % (z 2,4 % ve 2. čtvrtletí).

Graf

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje skončil meziroční pokles cen, který trval od 1. čtvrtletí 2009. Jak je zřejmé z níže uvedeného grafu ke zrychlení cenového růstu ve 3. čtvrtletí 2010 nebo ke zmírnění poklesu cen došlo u všech základních potravin. K těmto položkám patří i ceny másla, které byly vyšší o 21,1 %.

Graf

Zrychlení cenového růstu nastalo i v oddíle bydlení, voda, energie, paliva, které bylo důsledkem dalšího zvýšení ceny zemního plynu od července o 4,2 %. Tím došlo ke změně meziročního vývoje zemního plynu z poklesu o 6,5 % ve 2.čtvrtletí na růst o 3,9 % ve 3. čtvrtletí 2010. Ceny elektřiny zůstaly stejně jako v 1. a 2. čtvrtletí nižší o 2,7 %. Růst čistého nájemného zpomalil na 9,0 % (z 10,0 % ve 2. čtvrtletí), z toho regulované bylo vyšší o 17,0 % a tržní kleslo o 0,5 %.

Graf

V oddíle alkoholické nápoje a tabák zrychlil růst cen tabákových výrobků na 5,2 % (ze 3,7 % ve 2. čtvrtletí) a cen alkoholických nápojů na 5,5 % ze 4,4 %.

V oddíle zdraví byl cenový růst ovlivněn zvýšením cen a doplatků léčiv o 12,9 % a částečně i ukončením plateb regulačních poplatků krajskými úřady.

Zpomalení cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, které ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 12,3 %, zatímco ve 2. čtvrtletí byly vyšší o 18,7 %. Důvodem byl meziměsíční pokles cen pohonných hmot ve všech měsících 3. čtvrtletí 2010. Růst cen v oddíle doprava byl tlumen i poklesem cen osobních automobilů o 12,4 %.

Graf

V oddíle rekreace a kultura přes výrazný mezičtvrtletní růst cen dovolených s komplexními službami, (který však byl obdobný jako v loňském roce), zůstaly jejich ceny nižší o 0,7 %. Nižší než loni byly i ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 8,3 %).

Mírný pokles cen pokračoval u oděvů a obuvi, dále u domácích spotřebičů, mobilních telefonů a služeb mobilních operátorů .
.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % (z 0,5 % ve 2. čtvrtletí) a ceny služeb o 2,3 % (ve 2. čtvrtletí o 2,2 %).

Graf


Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU 27

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 2,1 % a v srpnu 2,0 %. V ČR ve stejném období byly tyto hodnoty 1,6 resp.1,5 %. To znamená, že rozdíl mezi meziročním přírůstkem HICP ve 27 členských zemích EU a ČR se ve 3. čtvrtletí začal zmenšovat.

Graf

Tab. Indexy spotřebitelských cen ve 3.čtvrtletí 2010  • cisc101110analyza.doc
  • cisc101110analyza.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz