Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí

12.07.2010
Kód: q-7131-10
 Spotřebitelské ceny vzrostly ve 2. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí 2010 o 0,6 %. Tento růst byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde se začalo se zpožděním projevovat zvýšení spotřební daně od ledna 2010. V oddíle odívání a obuv ovlivnil mezičtvrtletní růst cen menší rozsah výprodejových akcí. V bydlení se od dubna zvýšily ceny zemního plynu (naposledy byly zvýšeny v říjnu 2008). V oddíle zdraví rostly doplatky léků, a to zejména v dubnu a květnu. V dopravě pokračovalo, i když mírnějším tempem, zvyšování cen pohonných hmot.

Nižší než v 1. čtvrtletí 2010 byly zejména ceny v oddíle rekreace a kultura vlivem soustavného poklesu cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat. Podobně v oddíle pošty a telekomunikace pokračoval pokles cen mobilních telefonů a telefonických a telefaxových služeb.

Průměrné meziměsíční tempo růstu ve 2. čtvrtletí 2010 bylo 0,1 %, ve 2. čtvrtletí 2009 bylo 0,0 %.

Tab. Indexy spotřebitelských cen předchozí čtvrtletí =100

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2010 proti 2. čtvrtletí 2009 o 1,2 %, což je o 0,5 procentního bodu více než v 1. čtvrtletí 2010. Na tomto zrychlení se podílel hlavně vývoj cen v oddílech alkoholické nápoje a tabák, bydlení, zdraví, potraviny a nealkoholické nápoje. Růst tržních cen zrychlil na 0,9 % (z 0,6 % v 1. čtvrtletí) a administrativně ovlivňovaných cen na 2,4 % (z 0,9 % v 1. čtvrtletí).

Graf

V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly (vlivem vyšší spotřební daně a částečně i vlivem tržním) ceny tabákových výrobků o 3,7 % ze 2,4 % v 1. čtvrtletí.

Zrychlení cenového růstu v oddíle bydlení, voda, energie, paliva bylo důsledkem zvýšení ceny zemního plynu od dubna 2010 o 3,3 %. To zmírnilo meziroční pokles na -6,5 % (v 1. čtvrtletí 2010 pokles o 12,3 %).

Graf

V oddíle zdraví vzrostly ceny a doplatky léčiv o 12,2 %, což bylo částečně ovlivněno i jejich významným poklesem ve 2. čtvrtletí 2009.

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v podstatě skončil meziroční pokles cen, který trval od 1. čtvrtletí 2009. Ke zmírnění cenového poklesu nebo ke zrychlení cenového růstu ve 2. čtvrtletí 2010 došlo u řady potravin. Tento vývoj korespondoval s vývojem cen zemědělských výrobců.

Graf

Zpomalení cenového růstu v oddíle doprava způsobily hlavně ceny pohonných hmot, které ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 18,7 %, zatímco v 1. čtvrtletí byly vyšší o 23,8 %. Důvodem byl pomalejší meziměsíční růst cen pohonných hmot ve 2. čtvrtletí 2010 než ve 2. čtvrtletí 2009. Růst cen v oddíle doprava byl tlumen poklesem cen osobních automobilů o 11,5 %.

Graf

Dlouhodobý mírný pokles cen pokračoval u oděvů, domácích spotřebičů, mobilních telefonů a služeb mobilních operátorů , audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % (z poklesu 0,5 % v 1. čtvrtletí) a ceny služeb o 2,2 % (v 1. čtvrtletí o 2,3 %).

GrafHarmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU 27

Vývoj meziročního přírůstku harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) ve 27 členských zemích EU a ČR byl obdobný s tím, že hodnoty zjištěné v ČR byly zhruba o 1 procentní bod nižší.

Graf

Tab. Indexy spotřebitelských cen ve 2.čtvrtletí 2010  • cisc071210analyza.doc
  • cisc071210analyza.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz