Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR - 2012

 
Kód: a-9611-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

METODICKÁ ČÁST PDF
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Základní údaje GBAORD 2012 PDF
2. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 1992 PDF
3. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 2007 PDF
4. Mezinárodní srovnání PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 GBAORD podle SEO (socioekonomických cílů) a typu podpory v roce 2012 Excel PDF
Tab. 2 GBAORD podle SEO a hlavních poskytovatelů v roce 2012 Excel PDF
Tab. 3 GBAORD podle SEO a institucionálních sektorů v roce 2012 Excel PDF
Tab. 4 GBAORD podle SEO a hlavních příjemců v roce 2012 Excel PDF
Tab. 5 GBAORD podle SEO a krajů v roce 2012 Excel PDF
Tab. 6 GBAORD podle SEO a vlastnictví, velikosti příjemce v podnikatelském sektoru v roce 2012 Excel PDF
Tab. 7 GBAORD podle CZ-NACE rev. 2 a formy podpory v podnikatelském sektoru v roce 2012 Excel PDF
Tab. 8 GBAORD v roce 2012 - Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) Excel PDF
Tab. 9 GBAORD v roce 2012 - Infrastruktura a uzemní plánování (SEO 02) Excel PDF
Tab. 10 GBAORD v roce 2012 - Ochrana životního prostředí (SEO 03) Excel PDF
Tab. 11 GBAORD v roce 2012 - Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) Excel PDF
Tab. 12 GBAORD v roce 2012 - Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) Excel PDF
Tab. 13 GBAORD v roce 2012 - Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) Excel PDF
Tab. 14 GBAORD v roce 2012 - Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) Excel PDF
Tab. 15 GBAORD v roce 2012 - Společenské struktury a vztahy (SEO 08) Excel PDF
Tab. 16 GBAORD v roce 2012 - Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) Excel PDF
Tab. 17 GBAORD v roce 2012 - Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) Excel PDF
Tab. 18 GBAORD v roce 2012 - Neorientovaný výzkum (SEO 11) Excel PDF
Tab. 19 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů (NABS 2007) v roce 2012 Excel PDF
Tab. 20 GBAORD ve vybraných zemích EU/OECD Excel PDF
Tab. 21 GBAORD jako procentní podíl na HDP ve vybraných zemích EU/OECD Excel PDF
Tab. 22 GBAORD jako procentní podíl na celkových veřejných výdajích ve vybraných zemích EU/OECD Excel PDF

PŘÍLOHA
Příloha 1: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 1992) PDF
Příloha 2: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) PDF
Příloha 3: Internetové odkazy PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.