Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR - 2011

 
Kód: a-9611-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

METODICKÁ ČÁST PDF
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Základní údaje GBAORD 2011 PDF
2. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 1992
2.1 Průzkum a využití zdrojů Země PDF
2.2 Infrastruktura a územní plánování PDF
2.3 Ochrana životního prostředí PDF
2.4 Ochrana a zlepšování lidského zdraví PDF
2.5 Výroba, distribuce a racionální využití energie PDF
2.6 Zemědělská výroba a technologie PDF
2.7 Průmyslová výroba a technologie PDF
2.8 Společenské struktury a vztahy PDF
2.9 Průzkum a využití vesmíru PDF
2.10 Všeobecný výzkum na vysokých školách PDF
2.11 Neorientovaný výzkum PDF
2.12 Ostatní civilní výzkum PDF
2.13 Obrana PDF
3. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 2007 PDF
4. Mezinárodní srovnání PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů a poskytovatele v roce 2011 Excel PDF
Tab. 2 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů a typu podpory v roce 2011 Excel PDF
Tab. 3 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů (NABS 1992); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 4a Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 4b Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 5a Infrastruktura a územní plánování (SEO 02) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 5b Infrastruktura a územní plánování (SEO 02); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 6a Ochrana životního prostředí (SEO 03) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 6b Ochrana životního prostředí (SEO 03); 2009–2011 Excel PDF
Tab 7a Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab 7b Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 8a Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 8b Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05; 2009–2011 Excel PDF
Tab. 9a Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 9b Zemědělská výroba a technologie (SEO 06); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 10a Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 10b Průmyslová výroba a technologie (SEO 07); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 11a Společenské struktury a vztahy (SEO 08) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 11b Společenské struktury a vztahy (SEO 08); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 12a Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 12b Průzkum a využití vesmíru (SEO 09); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 13a Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 13b Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 14a Neorientovaný výzkum (SEO 11) podle typu podpory; 2011 Excel PDF
Tab. 14b Neorientovaný výzkum (SEO 11); 2009–2011 Excel PDF
Tab. 15 GBAORD podle hlavních socioekonomických cílů (NABS 1992); 2005–2011 Excel PDF
Tab. 16 GBAORD podle hlavních socioekonomických cílů (NABS 2007); 2007–2011 Excel PDF
Tab. 17 GBAORD jako podíl na HDP ve vybraných zemích; 2002–2010 Excel PDF
Tab. 18 GBAORD jako podíl na celkovém státním rozpočtu ve vybraných zemích; 2002–2010 Excel PDF

PŘÍLOHA
Příloha 1: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 1992) – seznam jednotlivých socioekonomických směrů PDF
Příloha 2: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) – seznam jednotlivých socioekonomických směrů PDF
Příloha 3: Internetové odkazy PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.