Sebevraždy v České republice - 2006 až 2010

 
Kód: a-4012-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace ke stažení (2,4 MB) PDF
1. Úvod PDF
2. Metodické poznámky a zdroje údajů PDF
3. Vývoj počtu sebevražd PDF
4. Sebevraždy podle pohlaví PDF
5. Sebevraždy podle věku PDF
6. Sebevraždy podle způsobu provedení PDF
7. Sebevraždy podle měsíců PDF
8. Sebevraždy podle dnů v týdnu PDF
9. Sebevraždy ve vybraných dnech PDF
10. Sebevraždy podle krajů a okresů PDF
11. Sebevraždy podle velikosti obce PDF
12. Sebevraždy podle vzdělání PDF
13. Podhodnocení počtu sebevražd PDF
14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou PDF
15. Závěr PDF
Seznam tabulkových příloh
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.