Průmysl - březen 2024

Průmyslová produkce v březnu klesla, zakázky přibyly

07.05.2024
Kód: 150153-24
 

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,1 %.

Průmyslová produkce v březnu 2024 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,6 %. Meziročně klesla o 2,7 %. „Březnový meziroční pokles průmyslové produkce nejvíce ovlivnily dva faktory. Prvním z nich byla mimořádně vysoká loňská srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel. Druhým pak pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení, který zasáhl již většinu oborů tohoto odvětví,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. V oboru výroby strojů klesá produkce např. ve výrobě čerpadel, zemědělských nebo kovoobráběcích strojů. Dále pokračoval pokles produkce v kovodělném průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Produkce naopak v březnu vzrostla v ostatním zpracovatelském průmyslu, a to částečně vlivem nízké srovnávací základny. Pokračoval rostoucí trend v potravinářském a papírenském průmyslu. Meziročně vzrostla i produkce oděvního a kožedělného průmyslu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v březnu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 5,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,6 %, tuzemské nové zakázky klesly o 1,1 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,5 %. Meziroční nárůst také nejvíce ovlivnilo nejvýznamnější odvětví českého průmyslu, automobilový průmysl, ale opačným směrem než v případě produkce. „Ve výrobě motorových vozidel se na růstu hodnoty nových zakázek projevila zčásti nízká loňská srovnávací základna, ale také růst celého odvětví. Hodnota nově nasmlouvaných zakázek vzrostla i ve výrobě elektrických zařízení, zejména světelných komponentů pro automobily,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Poprvé od konce roku 2022 se meziročně zvýšila hodnota nových zakázek v chemickém průmyslu. Méně zakázek zaznamenala odvětví výroby strojů a zařízení, kovodělný průmysl a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu 2024 meziročně snížil o 2,0 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v únoru 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 36,0 %) a Belgie (o 12,7 %). Německý průmysl klesl o 6,1 %, kde výroba elektrických zařízení klesla meziročně o 16,1 %, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla o 12,5 % a výroba motorových vozidel o 11,1 %. Naopak nejvíce vzrostl španělský průmysl (o 3,5 %) a slovinský průmysl (o 2,8 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 0,7 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 24,8 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (6,4 %).

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. čtvrtletí 2024 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.


________________


Poznámky:

Březen 2024 měl o tři pracovní dny méně než březen 2023.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Spolu s publikováním výsledků za leden 2024 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2021 (předtím 2015), použita jsou nová váhová schémata odvozená z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2021. Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2021). Pro sezónní očištění byly vytvořeny nové modely v programu JDEMETRA+. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2024 revidovány údaje za leden až prosinec 2023, časové řady byly přepočítány v celé délce, do ledna 2000.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 4. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2024

 

 • cpru050724.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a jejich průměrná hrubá měsíční mzda
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz