Porodnost a plodnost - 2006 až 2010

 
Kód: a-4008-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Úvod Word PDF
1. Počet a struktura narozených Word PDF
Vývoj počtu narozených
Rodinný stav matky
Pořadí narozených
Vzdělání matky
Státní občanství narozených
2. Ukazatele plodnosti Word PDF
Úhrnná plodnost podle pořadí a míry plodnosti podle věku matky
Rodinný stav a věk matky
Pořadí narozených a věk matky
Generační plodnost
3. Doplňkové charakteristiky porodnosti Word PDF
Vícečetné porody
Sezónnost v natalitě
Porodní hmotnost a délka těhotenství
4. Regionální rozdíly Word PDF
Úhrnná plodnost
Věk matky
Podíl dětí narozených mimo manželství
5. Mezinárodní srovnání Word PDF
Úhrnná plodnost a průměrný věk matky při porodu
Úhrnná plodnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství
Závěr Word PDF
Literatura Word PDF

Grafy
Graf 1a Míry plodnosti podle věku v evropských zemích, skupina 1, vybrané roky (na 1 000 žen) Word PDF
Graf 1b Míry plodnosti podle věku v evropských zemích, skupina 2, vybrané roky (na 1 000 žen) Word PDF
Graf 1c Míry plodnosti podle věku v evropských zemích, skupina 3, vybrané roky (na 1 000 žen) Word PDF
Graf 1d Míry plodnosti podle věku v evropských zemích, ostatní, 2009 (na 1 000 žen) Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Živě narození podle rodinného stavu ženy v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 2 Živě narození podle pořadí a legitimity v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 3 Živě narození podle vzdělání matky a legitimity v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 4 Živě narození podle vzdělání matky a pořadí dítěte v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 5 Živě narození podle státního občanství dítěte v letech 1995-2010 Excel PDF
Tab. 6 Míry plodnosti podle jednotek věku v letech 1993-2010 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 7 Míry plodnosti podle rodinného stavu a jednotek věku v letech 1993-2010 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 8 Míry plodnosti podle pořadí narozených a jednotek věku v letech 1993-2010 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 9 Živě narození podle kalendářních měsíců v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 10 Porody podle četnosti v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 11 Úhrnná plodnost podle krajů v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 12 Průměrný věk matky při narození dítěte podle krajů v letech 1993-2010 Excel PDF
Tab. 13 Míry plodnosti podle jednotek věku a krajů, 1993 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 14 Míry plodnosti podle jednotek věku a krajů, 1999 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 15 Míry plodnosti podle jednotek věku a krajů, 2010 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 16 Podíl živě narozených mimo manželství z živě narozených celkem podle krajů v letech 1993-2010 (v %) Excel PDF
Tab. 17 Ukazatele plodnosti podle okresů v letech 1993, 1999 a 2010 Excel PDF
Tab. 18 Ukazatele plodnosti v evropských zemích v roce, 1993, 2000 a 2009 Excel PDF

Mapy
Územní členění České republiky k 1. 1. 2010 PDF
Úhrnná plodnost v okresech ČR v roce 1993 PDF
Úhrnná plodnost v okresech ČR v roce 2010 PDF
Průměrný věk matky při porodu v okresech ČR v roce 1993 PDF
Průměrný věk matky při porodu v okresech ČR v roce 2010 PDF
Podíl dětí živě narozených mimo manželství v okresech ČR v roce 1993 PDF
Podíl dětí živě narozených mimo manželství v okresech ČR v roce 2010 PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.