Mzdy - 4. čtvrtletí 2005

Průměrná mzda v roce 2005 překročila 19 tis. Kč

09.03.2006
Kód: r-3101-05
 
Ve 4. čtvrtletí 2005 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 20 841 Kč, což je meziročně o 4,8 % více, reálná mzda vzrostla o 2,3 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 4,9 %, v nepodnikatelské sféře o 4,5 %.
Za celý rok 2005 vzrostla průměrná mzda o 5,5 % a dosáhla 19 030 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,5 %.


* * *

4. čtvrtletí

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na fyzické osoby vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2005 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 1,4 %.
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) činila 20 841 Kč, což je o 951 Kč (4,8 %) více než ve stejném období roku 2004. Spotřebitelské ceny se za 4. čtvrtletí 2005 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 2,4 %, reálná mzda vzrostla o 2,3 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 962 Kč (4,9 %) na 20 646 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,4 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 922 Kč (4,5 %) na 21 499 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,1 %.
Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře ovlivnily úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2005 (podrobněji viz analýza ČSÚ).

Rok 2005

V roce 2005 dosáhla průměrná mzda výše 19 030 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 995 Kč (5,5 %), což je historicky nejnižší růst od vzniku samostatné ČR. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,9 %, reálná mzda vzrostla o 3,5 %, což je nejnižší růst od roku 2000. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 937 Kč (5,2 %) na 19 053 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,2 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 192 Kč (6,7 %) na 18 954 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,7 %.
Meziodvětvová mzdová diferenciace se v roce 2005 proti roku 2004 zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle oddílů OKEČ) vzrostl o 1,7 procentního bodu na 35,1%.
Nejnižší relativní růst nominálních mezd byl zaznamenán v odvětvích (podle sekcí OKEČ) ubytování a stravování (o 3,0 %), obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (o 3,8 %) a rybolov a chov ryb (o 4,0 %). Nejvyšší relativní růst vykázala odvětví veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (o 8,9 %), činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti (o 8,0 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 6,9 %). Nejvyšší nominální mzda (odvětví finančního zprostředkování) byla téměř 3krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvětví ubytování a stravování).
Nejvyšších průměrných mezd dlouhodobě dosahují firmy v mezinárodním vlastnictví (23 814 Kč). Nejnižší mzdy jsou naopak v subjektech vlastněných družstvy (12 658 Kč).

Analýza ČSÚ - Analýza vývoje průměrných mezd zaměstnancůPoznámky:
Kontaktní osoba: I. Makalouš, tel. 274052159, e-mail: ivo.makalous@czso.cz
Zdroj dat: přímé čtvrtletní zjišťování ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulky v příloze
Termín ukončení sběru dat: 15. 2. 2006
Termín ukončení zpracování: 3. 3. 2006
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2006 .
Navazující publikace: 3106-05 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. až 4. čtvrtletí 2005 (též /csu/czso/katalog-produktu vyjde v březnu 2006.  • cpmz030906.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Počty zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR v jednotlivých odvětvích - 4. čtvrtletí 2005
  • Tab. 2 Počty zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR v jednotlivých odvětvích - rok 2005
  • Graf Vývoj průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v Kč a meziročního růstu nominální a reálné mzdy v %
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz

  • Časové řady
  • Metodika