Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2022

V únoru se očištěná míra nezaměstnanosti zvýšila na 2,5 %

31.03.2022
Kód: 250146-22
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v únoru 75,2 %. Oproti únoru 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,3 %, u žen 67,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,0 %, u 30–49 let 87,4 %, u 50–64letých 78,6 %.
 

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 %, u žen 3,2 %.

Zvýšení nezaměstnanosti v únoru bylo výhradně u žen. Zatímco míra nezaměstnanosti mužů je v evropském srovnání stále rekordně nízká, u druhého pohlaví se Česko takto chlubit nemůže,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
 

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,0 %. Oproti únoru 2021 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,8 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,8 procentního bodu.
 

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v únoru za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

 

__________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail:
ilona.mendlova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2021 a predikce vývoje v dalších čtrnácti měsících.

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 18. 3. 2022 / 24. 3. 2022
Termín zveřejnění další RI: 2. 5. 2022

 

  • cnez033122.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Dalibora Holého, ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz