Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2013

01.10.2013
Kód: r-3103-13
 




Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15-64letých), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla v srpnu letošního roku 67,6 % a proti srpnu 2012 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 75,6 %, míra zaměstnanosti žen 59,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15-29 let, očištěná od sezónních vlivů, činila 43,7 %, ve věku 30-49 let 84,7 % a ve skupině osob 50-64letých 61,1 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla v srpnu 2013 7,0 % a meziročně se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů, očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 5,8 %, míra nezaměstnanosti žen 8,5 %.

Míra ekonomické aktivity 15-64letých (podíl zaměstnaných a nezaměstnaných v této věkové skupině), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 72,6 % a proti srpnu 2012 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (80,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 15,4 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní srovnatelnou měsíční míru nezaměstnanosti. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Rychlá informace obsahuje metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1998.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a predikce vývoje v prvních osmi měsících roku 2013. Výsledky jsou převáženy na celkovou populaci ČR.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 14. 9. 2013 / 21. 9. 2013
Termín zveřejnění další RI: 31. 10. 2013



  • cnez100113.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz