Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2022

V lednu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,3 %

03.03.2022
Kód: 250146-22
 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,2 %. Oproti lednu 2021 se zvýšil o 1,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,3 %, u žen 67,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,5 %, u 30–49 let 87,7 %, u 50–64letých 78,8 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu letošního roku 2,3 %. Meziročně se snížil o 1,0 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,6 %.

Míra nezaměstnanosti v lednu mírně vzrostla, pohybovala se na úrovni 2,3 %. Zaměstnanost se v prvním měsíci roku zvýšila u mužů. Její celková míra se v meziročním porovnání navýšila o 1,6 %, což vede k návratu vyššího podílu ekonomicky aktivních osob na trhu práce,“ komentuje výsledky Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 76,9 %. Oproti lednu 2021 se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,9 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,4 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v lednu za Českou republiku na úrovni 2,2 %.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail:
dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail:
ilona.mendlova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2021 a predikce vývoje v dalších třinácti měsících.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 18. 2. 2022 / 25. 2. 2022
Termín zveřejnění další RI: 31. 3. 2022

  • cnez030322.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Graf 1 Obecná míra nezaměstnanosti (očištěné od sezónních vlivů)
  • Vyjádření Ilony Mendlové z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz