Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2014

28.02.2014
Kód: 250146-14
 
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v lednu 2014 dosáhla 67,6 % a proti lednu 2013 se zvýšila o 0,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 75,3 %, míra zaměstnanosti žen 59,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,2 %, ve věku 30-49 let 84,5 % a ve skupině osob 50–64letých 62,4 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 7,0 % v lednu 2014 a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 6,1 %, míra nezaměstnanosti žen 8,1 %.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje extrémně nízkým počtem nezaměstnaných osob, a proto činila obecná míra nezaměstnanosti 15–74letých v lednu 2014 6,8 %. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Rychlá informace obsahuje nově metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993. V přílohových tabulkách jsou přidány i sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Nývlt, tel.: 274054069, e-mail: ondrej.nyvlt@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2013 a následné predikce vývoje v roce 2013 a v prvním měsíci roku 2014. Výsledky jsou převáženy na celkovou populaci ČR.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 19. 2. 2014 / 24. 2. 2014
Termín zveřejnění další RI: 1. 4. 2014  • cnez022814.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz