Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2018

Míra nezaměstnanosti zůstává stejná

02.07.2018
Kód: 250146-18
 

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu 75,0 % a oproti květnu 2017 se zvýšila o 1,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,1 %, míra zaměstnanosti žen 67,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,3 %, ve věku 30–49 let 88,2 % a ve skupině osob 50–64letých 74,8 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu letošního roku 2,3 % a meziročně se snížila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,9 %.

Počty nezaměstnaných v tomto roce už neklesají tolik jako v minulém, přesto bylo v letošním květnu bez práce o 40 tisíc osob méně než v květnu 2017. Snížily se například počty nezaměstnaných mužů s maturitou, ubylo také nezaměstnaných vysokoškolaček,“ říká Ilona Mendlová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,8 % a proti květnu 2017 se zvýšila o 1,0 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,9 procentního bodu.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v květnu 2018 u 15–74letých v České republice činila také 2,3 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Přílohové tabulky obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail:
dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail: ilona.mendlova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2018 a predikce vývoje v dalších pěti měsících.
Časové řady jsou aktualizovány v procesu sezónního očišťování. Procesem sezónního očišťování prochází celá časová řada.

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 22. 6. 2018 / 26. 6. 2018
Termín zveřejnění další RI: 31. 7. 2018

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz