Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2014

01.07.2014
Kód: 250146-14
 
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v květnu 2014 dosáhla 68,4 % a proti květnu 2013 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 76,6 %, míra zaměstnanosti žen 59,9 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,1 %, ve věku 30-49 let 84,4 % a ve skupině osob 50–64letých 64,0 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu letošního roku 6,4 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 5,4 %, míra nezaměstnanosti žen 7,8 %.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje extrémně nízkým počtem nezaměstnaných osob, a proto činila obecná míra nezaměstnanosti 15-74letých v květnu 2014 6,3 %. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Rychlá informace obsahuje metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993. Přílohové tabulky obsahují i sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 2740526 94, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ilona Nováková, tel.: 274054380, e-mail: ilona.novakova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a následné predikce vývoje v prvních pěti měsících roku 2014.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 19. 6. 2014 / 25. 6. 2014
Termín zveřejnění další RI: 31. 7. 2014  • cnez070114.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz