Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2015

31.07.2015
Kód: 250146-15
 

Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v červnu 2015 dosáhla 70,4 % a oproti červnu 2014 se zvýšila o 1,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 78,0 %, míra zaměstnanosti žen 62,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 46,5 %, ve věku 30‑49 let 85,7 % a ve skupině osob 50–64letých 67,2 %.

 

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červnu letošního roku 5,0 % a meziročně se snížila o 1,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 4,2 %, míra nezaměstnanosti žen 6,1 %.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje nízkým počtem nezaměstnaných osob, proto byla vykázána i mírně nižší obecná míra nezaměstnanosti u 15–74letých. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Přílohové tabulky obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993 a sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Procesem sezónního očišťování se prokládá celá časová řada.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ilona Nováková, tel.: 274054380, e-mail: ilona.novakova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2015 a predikce vývoje v prvních šesti měsících roku 2015. Předběžné údaje za měsíce březen - květen 2015 byly mimořádně opraveny podle definitivních dat za 2. čtvrtletí 2015. Tato budou v souladu s Kalendářem Rychlých informací zveřejněna dne 4. srpna 2015.
Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 17. 7. 2015 / 24. 7. 2015
Termín zveřejnění další RI: 31. 8. 2015

 

  • cnez073115.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
  • Oprava údajů za březen – květen 2015
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz