Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2014

31.07.2014
Kód: 250146-14
 
Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině 15–64letých) očištěná od sezónních vlivů v červnu 2014 dosáhla 68,8 % a proti červnu 2013 se zvýšila o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 77,0 %, míra zaměstnanosti žen 60,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,0 %, ve věku 30-49 let 85,4 % a ve skupině osob 50–64letých 64,4 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červnu letošního roku 6,2 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 5,1 %, míra nezaměstnanosti žen 7,5 %.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy dnes uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Věkový interval 65–74 let se vyznačuje extrémně nízkým počtem nezaměstnaných osob, a proto činila obecná míra nezaměstnanosti 15–74letých v červnu 2014 6,1 %. Údaje za Českou republiku vycházejí z měsíčních údajů výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Rychlá informace obsahuje metodicky konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce od roku 1993. Přílohové tabulky obsahují i sezónně očištěné absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Dalibor Holý, tel.: 274052694, e-m ail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ilona Nováková, tel.: 274054380, e-mail: ilona.novakova@czso.cz
Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2014 a následné predikce vývoje v prvních šesti měsících roku 2014.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 17. 7. 2014 / 23. 7. 2014
Termín zveřejnění další RI: 29. 8. 2014  • cnez073114.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (očištěné od sezónních vlivů)
  • Tab. 2 Absolutní počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob (očištěné od sezónních vlivů)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz