Licence v ČR - 2011

 
Kód: a-9607-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Karel Eliáš
E-mail: karel.elias@czso.cz

METODICKÁ ČÁST Word PDF
ANALYTICKÁ ČÁST Word PDF
1. 1 Poskytnuté licence podle předmětu licenční smlouvy
1. 2 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory
Tab. 1 Poskytnuté licence podle předmětu licenční smlouvy platné v roce 2011 Excel PDF
Tab. 2 Poskytovatelé aktivních licencí podle předmětu licenční smlouvy a výše přijatých licenčních poplatků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 3 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle typu poskytovatele v roce 2011 Excel PDF
Tab. 3a Poskytnuté licence na patenty podle typu poskytovatele v roce 2011 Excel PDF
Tab. 3b Poskytnuté licence na užitné vzory podle typu poskytovatele v roce 2011 Excel PDF
Tab. 4 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2011 Excel PDF
Tab. 4a Poskytnuté licence na patenty podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2011 Excel PDF
Tab. 4b Poskytnuté licence na užitné vzory podle sídla jejich poskytovatelů v roce 2011 Excel PDF
Tab. 5 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2011 Excel PDF
Tab. 5a Poskytnuté licence na patenty podle země smluvního partnera v roce 2011 Excel PDF
Tab. 5b Poskytnuté licence na užitné vzory podle země smluvního partnera v roce 2011 Excel PDF
Tab. 6 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle produkce v roce 2011 Excel PDF
Tab. 6a Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle produkce v roce 2011 Excel PDF
Tab. 6b Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle produkce v roce 2011 Excel PDF
Tab. 7 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle velikosti poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 7a Poskytnuté licence na patenty podle velikosti poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 7b Poskytnuté licence na užitné vzory podle velikosti poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 8 Poskytnuté licence na patenty a užitné vzory podle odvětví poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 8a Poskytnuté licence na patenty podle odvětví poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Tab. 8b Poskytnuté licence na užitné vzory podle odvětví poskytujících podniků v roce 2011 Excel PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.