Indexy cen vývozu a dovozu zboží - duben 2024

Ceny vývozu a dovozu rostly

11.06.2024
Kód: 013014-24
 

V dubnu 2024 se vývozní ceny zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně o 4,9 %. Dovozní ceny meziměsíčně rostly o 0,4 %, meziročně se zvýšily o 3,5 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,4 %, meziročně 101,4 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně
v dubnu rostly o 0,8 % (po kurzovém očištění o 0,6 %). Nejvíce rostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 3,7 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 2,8 % a ceny základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků o 2,3 %. Významněji klesly ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %, potravinářských výrobků o 0,4 % a ceny nábytku o 0,3 %.

Meziročně v dubnu rostly o 4,9 % (po kurzovém očištění klesly o 1,5 %). Nejvíce rostly ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 19,8 %, nábytku o 15,1 % a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů o 10,4 %. Snížily se hlavně ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 18,3 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 8,4 % a ceny produktů zemědělství a myslivosti o 5,9 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně v dubnu rostly o 0,4 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,7 % a ceny základních kovů a oděvů shodně o 1,8 %. Klesly především ceny ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,0 %, usní a souvisejících výrobků o 0,7 % a ceny základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků o 0,5 %.

Meziročně v dubnu vzrostly o 3,5 % (po kurzovém očištění klesly o 2,2 %). Výrazně se zvýšily ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 16,4 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 10,4 % a ceny nápojů o 9,3 %. Významně se snížily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 25,5 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, o 3,2 % a ceny papíru a výrobků z papíru o 1,6 %.

„V dubnu byly ceny vývozu a dovozu významně ovlivněny výrazným meziročním oslabením koruny vůči euru a dolaru. Meziročně se ceny ve vývozu zvýšily o 4,9 % a v dovozu o 3,5 %. Ceny elektřiny se meziročně snížily ve vývozu o 18,3 % a v dovozu o 25,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,4 % (v březnu 99,7 %). Významně pozitivní hodnoty dosáhly základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky (102,8 %), negativní hodnoty potravinářské výrobky (98,9 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 101,4 % (v březnu 101,7 %). Významnou pozitivní hodnotu zaznamenaly chemické látky a chemické přípravky (105,5 %), negativní hodnotu kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení (94,9 %).

_______________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 7. 2024

 

  • cizc061124.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 3 Stálé váhy vývozu a dovozu podle sekcí klasifikace CPA
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.06.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz