Historie a vývoj soukromého školství - 2010

 
Kód: a-3316-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

1. Úvod Word PDF
1.1. Legislativní podklady
1.2. Metodika prezentovaných dat dle jednotlivých úrovní
1.3. Seznam použitých zkratek
2. Soukromé školství na jednotlivých úrovních vzdělávání Word PDF
2.1. Soukromé školství na úrovni předškolního vzdělávání
2.1.1. Třídy mateřských škol
2.1.2. Děti na mateřských školách
2.1.3. Učitelé na mateřských školách
2.1.4. Úroveň kvalifikace učitelů na mateřských školách
2.1.5. Děti v mateřských školách dle státního občanství a zřizovatele
2.2. Soukromé školství na úrovni základního vzdělávání
2.2.1. Základní školy
2.2.2. Žáci na základních školách
2.2.3. Učitelé na základních školách
2.2.4. Úroveň kvalifikace učitelů na základních školách
2.2.5. Žáci v základních školách dle státního občanství a zřizovatele
2.3. Soukromé školství na úrovni středních škol
2.3.1. Žáci na středních školách
2.3.2. Učitelé na středních školách
2.3.3. Žáci ve středních školách dle státního občanství
2.3.4. Střední vzdělání s maturitou
2.3.5. Oborová struktura soukromých středních škol
2.3.6. Úroveň kvalifikace učitelů na středních školách
2.4. Soukromé školství na úrovni vyššího odborného vzdělávání
2.4.1. Vyšší odborné školy
2.4.2. Studenti vyšších odborných škol
2.4.3. Učitelé na vyšších odborných školách
2.4.4. Úroveň kvalifikace učitelů na vyšších odborných školách
2.4.5. Oborová struktura soukromých vyšších odborných škol
2.4.6. Přijímací řízení na vyšší odborné školy
2.4.7. Studenti vyšších odborných škol dle státního občanství
2.5. Soukromé školství na úrovni vysokých škol
2.5.1. Vysoké školy
2.5.2. Studenti na vysokých školách
2.5.3. Přijímací řízení na vysoké školy
2.5.4. Oborová struktura soukromých vysokých škol
2.5.5. Studenti vysokých škol dle státního občanství
3. Finanční ukazatele v oblasti soukromého školství Word PDF
3.1.1. Struktura výdajů domácností na vzdělávání
3.1.2. Průměrná měsíční nominální mzda učitelů ve školách soukromých zřizovatelů
3.1.3. Rozdíly mezi průměrnými hrubými mzdami učitelů na soukromých a veřejných školách
3.1.4. Školné na soukromých školách
4. Mezinárodní srovnání podílů žáků soukromých škol Word PDF
5. Závěr Word PDF

Zveřejněno dne: 15.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.