Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu

 
Kód: 320254-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Jiří Kamenický
E-mail: jiri.kamenicky@czso.cz

Autor publikace: Bc. Jiří Kamenický
Celá publikace ke stažení Word PDF
Shrnutí Word PDF
Úvod, zaměření studie Word PDF
1. Nehodovost podle hlavních druhů dopravy Word PDF
2. Dlouhodobý vývoj nehodovosti na silničních komunikacích Word PDF
3. Časová variace dopravních nehodovosti Word PDF
4. Regionální odlišnosti dopravní nehodovosti Word PDF
5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění Word PDF
6. Nehody podle místa a druhu komunikace Word PDF
7. Postavení zvláště zranitelných účastníků silničního provozu Word PDF
7.1. Motocyklisté
7.2. Cyklisté
7.3. Chodci
7.4. Senioři
7.6. Domácí zvířectvo a lesní zvěř
7.5. Děti a mládež
8. Vliv nepříznivých přírodních podmínek na nehodovost Word PDF
9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Word PDF
10. Mladí a nezkušení řidiči jako rizikový faktor nehodovosti Word PDF
11. Použití ochranných bezpečnostních prvků u účastníků dopravních nehod Word PDF
12. Poskytnutí první pomoci účastníkům dopravních nehod Word PDF
13. Nehody cizinců na pozemních komunikacích v ČR Word PDF
14. Následky nehod v podobě hmotných škod i širších socioekonomických dopadů Word PDF
15. Dopravní nehody v evropském srovnání Word PDF
Použité prameny Word PDF

Zveřejněno dne: 27.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.