Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2022

Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 2,3 %

09.01.2023
Kód: 050057-22
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 2,3 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně klesla o 3,3 % a míra úspor stoupla o 2,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků klesla proti předchozímu čtvrtletí o 0,9 procentního bodu.Nefinanční podniky: míra zisku stoupla

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 46,6 %, což je o 1,5 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 1,8 p. b.1  více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků se meziročně zvýšily o 7,7 %1. Míra investic klesla mezičtvrtletně o 0,9 p. b. a dosáhla 29,1 %. Meziročně stoupla o 1,6 p. b.1


Domácnosti:
příjmy i spotřeba klesly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele klesl v 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,3 % a meziročně o 5,2 %1.

‚Pokračující pokles reálných příjmů domácností  a zejména nejistota z dalšího vývoje měly za následek významnější pokles reálné spotřeby domácností na obyvatele. Ta se oproti předchozímu čtvrtletí snížila o 3,3 % a meziročně klesla o 7,8 %1,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 40 259 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 1,6 % a meziročně o 10,7 %1.

Výsledkem nižšího mezičtvrtletního poklesu celkových příjmů domácností než jejich výdajů byla vyšší míra úspor, a to 16,7 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností vyšší o 2,2 p. b., meziročně se zvýšila o 1,9 p. b.1

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,3 p. b. a dosáhla 9,3 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,9 p. b.1


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 3. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně klesl o 0,2 % a meziročně stoupl o 1,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr


1
Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde: https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 30. prosince 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 31. března 2023 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2022)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2022 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-28102022-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-05102022-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ
a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 • ccsu010923.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz