Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2020

Spotřeba domácností reálně vzrostla oproti předchozímu čtvrtletí o 5,1 %

08.01.2021
Kód: 050057-20
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,8 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 5,1 % a míra úspor klesla o 2,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 2,1 procentního bodu.Nefinanční podniky: vzrostla míra zisku, klesla míra investic

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 45,2 %, což je o 1,5 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla ovlivněna zejména odpuštěním sociálních příspěvků zaměstnavatelů u malých podniků a dotacemi.  Celkové mzdové náklady nefinančních podniků poklesly meziročně o 2,6 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 2,1 p. b. a dosáhla 26,7 %. Meziročně se snížila o 2,7 p. b.1 .


Domácnosti:
reálné příjmy domácností vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,8 %, meziročně o 2,0 %1. Vzhledem k nízké srovnávací základně vzrostla reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně o 5,1 %. Meziročně se reálná spotřeba snížila o 2,7 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 36 089 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 9,9 %, meziročně o 0,1 %1. Do výrazného mezičtvrtletního růstu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru ve 2. čtvrtletí. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 17,2 %. Nicméně meziročně byla míra úspor domácností vyšší o 5,1 p. b. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,4 p.b. a dosáhla 8,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,1 p.b.


Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2018 a 2019. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2020. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 6,9 % a meziročně poklesl o 5,0 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj
2 Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 16. prosince 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 01. dubna 2021 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2020)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2020 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-02102020-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-02102020-CP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29102020-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu010821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Domácnosti ve 3. čtvrtletí realizovaly odloženou spotřebu
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz