Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2019

Příjmy domácností nadále reálně rostly

10.01.2020
Kód: 050057-19
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,2 % a míra úspor vzrostla o 0,5 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.
 

Nefinanční podniky: vzrostla míra zisku i míra investic

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 46,4 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,7 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 6,2 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,3 p. b. a dosáhla 28,0 %. Meziročně klesla o 1,2 p. b.1
 

Domácnosti: reálné příjmy i spotřeba domácností vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,6 %, meziročně o 3,6 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně nižším tempem, konkrétně o 1,2 %. Meziročně se pak reálná spotřeba zvýšila o 3,9 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 34 532 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 %, meziročně o 3,5 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11,0 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,1 p. b. a dosáhla 8,8 %.
 

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2018, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2019. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2019. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 % a meziročně o 2,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

 

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf
 

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 17. prosince 2019

Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 31. března 2020 (Čtvrtletní sektorové účty za 4. čtvrtletí 2019)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 2. čtvrtletí roku 2019 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102019-BP,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-04102019-CP,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29102019-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ
.

 

 • ccsu011020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Příjmy domácností nadále reálně rostly
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz