Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2023

Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 0,2 %

29.09.2023
Kód: 050057-23
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 0,3 % a míra úspor se zvýšila o 1,8 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 procentního bodu.

 

Nefinanční podniky: míra zisku a investic mezičtvrtletně stoupla

Míra zisku v 2. čtvrtletí byla 49,0 %, což je o 0,4 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,9 %1. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,5 p. b. a dosáhla 28,1 %. Meziročně se snížila o 1,5 p. b.1


Domácnosti:
příjmy klesly, spotřeba mezičtvrtletně stoupla

„Pokles reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele pokračoval i ve 2. čtvrtletí. Mezičtvrtletně byl pokles o 0,2 %, a meziročně o 4,1 %,1 sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 %, ovšem meziročně poklesla o 7,3 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 2. čtvrtletí hodnoty 44 269 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,5 %, meziročně se snížil o 2,4 %1.

Míra úspor domácností v 2. čtvrtletí dosáhla 18,8 %, což je 1,8 p. b. více oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,9 p. b.1 více než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. a dosáhla 7,2 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,0 p. b.1


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 2. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně stagnoval a meziročně klesl o 0,6 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

 

1 Sezónně neočištěný údaj


Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde:
https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. září 2023
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 5. ledna 2024 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2023)
Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2023 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-27072023-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-04072023-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ
.

 

 • ccsu092923.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz