Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2020

Spotřeba domácností reálně klesla oproti předchozímu čtvrtletí o 4,4 %

02.10.2020
Kód: 050057-20
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 0,3 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 4,4 % a míra úspor vzrostla o 5,3 procentního bodu.


Nefinanční podniky: poklesla míra zisku, vzrostla míra investic

Míra zisku ve 2. čtvrtletí byla 42,9 %, což je o 1,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 1,0 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků poklesly meziročně o 4,9 %1. Větší pokles HPH než investic, vedl k tomu, že míra investic proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o 2,3 p. b. a dosáhla 29,2 %. Meziročně stoupla míra investic o 1,4 p. b.1 .


Domácnosti:
reálné příjmy domácností mírně vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele i díky podpůrným programům zaměstnanosti vzrostl ve 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 %, meziročně rovněž o 0,3 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně poklesla, konkrétně o 4,4 %. Meziročně se reálná spotřeba snížila o 6,0 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 34 142 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 7,1 %, meziročně o 7,4 %1. Do výrazného poklesu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Výsledkem výrazného poklesu výdajů domácností a mírného růstu příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla historicky nejvyšší míra úspor, a to 18,5 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,1 p.b. a dosáhla 9,2 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 2. čtvrtletí 2020 mezičtvrtletně poklesl o 8,7 % a meziročně o 10,9 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

 

1 Sezónně neočištěný údaj
2 Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. září 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 08. ledna 2021 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2020)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2020 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-03072020-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-03072020-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-28072020-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 

 • ccsu100220.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Spotřeba domácností reálně klesla oproti předchozímu čtvrtletí o 4,4 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz