Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2019

Příjmy domácností nadále reálně rostly

01.10.2019
Kód: 050057-19
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,5 % a míra úspor poklesla o 0,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.


Nefinanční podniky: poklesla míra zisku i míra investic

Míra zisku ve 2. čtvrtletí byla 46,3 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 7,1 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí poklesla o 0,3 p. b. a dosáhla 27,5 %. Meziročně klesla o 1,5 p. b.1


Domácnosti: reálné příjmy i spotřeba domácností mezičtvrtletně vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl ve 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 %, meziročně o 3,5 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně ještě rychlejším tempem, konkrétně o 1,5 %. Meziročně se pak reálná spotřeba zvýšila o 2,9 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 34 995 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,2 %, meziročně o 3,2 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí nezměnila a dosáhla 8,7 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 2. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 0,7 % a meziročně o 2,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. září 2019
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 10. ledna 2020 (Čtvrtletní sektorové účty za 3. čtvrtletí 2019)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 1. čtvrtletí roku 2019 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-03072019-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-03072019-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-26072019-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 

 • ccsu100119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Příjmy domácností nadále reálně rostly
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz