Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2022

Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 5,6 %

30.06.2022
Kód: 050057-22
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 5,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 0,4 % a míra úspor poklesla o 4,0 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 procentního bodu.Nefinanční podniky: stoupla míra zisku i míra investic

Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 44,8 %, což je o 0,4 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí, ovšem o 4,1 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků se meziročně zvýšily o 12,0 %1. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 1,4 p. b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně stoupla o 1,7 p. b.1


Domácnosti:
míra úspor reálně klesla

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele poklesl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 5,6 %, meziročně o 4,4 %1, a to zejména kvůli vysokému růstu cen,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně se zvýšila o 3,0 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 38 610 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 8,3 % a meziročně o 4,4 %1.

Výsledkem vyššího mezičtvrtletního poklesu celkových příjmů domácností než jejich výdajů byla nižší míra úspor, a to 16,1 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností nižší o 4,0 p. b., meziročně se snížila o 8,0 p. b.1

Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí stoupla o 0,5 p. b. a dosáhla 10 %. Meziročně došlo k růstu míry investic domácností o 1,4 p. b.1


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně stoupl o 0,9 % a meziročně o 4,9 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty za roky 2018 až 2021. Více naleznete na webových stránkách: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy.

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete zde: https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. června 2022
Internetové stránky ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další informace: 30. září 2022 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2022)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2021 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-28042022-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-05042022-AP ,

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty):
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu063022.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz