Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2021

Příjmy domácností mezičtvrtletně klesly o 2,9 %

29.06.2021
Kód: 050057-21
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 2,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně mírně zvýšila o 0,2 % a míra úspor poklesla o 1,3 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,1 procentního bodu.Nefinanční podniky: stoupla míra zisku, klesla míra investic

Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 46,4 %, což je o 0,7 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 3,4 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku byla ovlivněna zejména přijatými dotacemi. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků klesly meziročně o 0,5 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí mírně poklesla o 0,1 p. b. a dosáhla 26,7 %. Meziročně klesla o 1,1 p. b.1


Domácnosti:
příjmy i spotřeba mezičtvrtletně vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele klesl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,9 %, meziročně ovšem vzrostl o 3,5 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně mírně stoupla o 0,2 %. Meziročně se snížila o 3,4 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 36 212 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 3,8 %, meziročně o 1,7 %1. Do poklesu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru. Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu ANTIVIRUS nepředstavují dle metodiky ESA 2010 mzdy2.

Míra úspor dosáhla 23,7 %. Meziročně tak byla míra úspor domácností vyšší o 6,9 p. b.1 Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 9,0 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2021 mezičtvrtletně poklesl o 0,3 % a meziročně o 2,4 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty za roky 2019 a 2020. Více naleznete na webových stránkách: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy.


1
Sezónně neočištěný údaj
2 Jsou zachyceny jako vyplacené imputované sociální příspěvky zaměstnavatelů (D. 122). Tato položka je součástí celkových mzdových nákladů, na které zaměstnavatelé obdrželi provozní dotace.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. června 2021
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 30. září 2021 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2021)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2020 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-29042021-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/-/2-09042021-AP.

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu062921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Spotřeba domácností na obyvatele meziročně klesla o 3,4 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz