Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020

Míra zisku i investic u podniků se snížila

30.06.2020
Kód: 050057-20
 

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 2,9 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 2,1 % a míra úspor stoupla o 0,7 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 3,9 procentního bodu.Nefinanční podniky: míra investic mezičtvrtletně poklesla

Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 44,3 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,3 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 2,6 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí výrazněji poklesla o 3,9 p. b. a dosáhla 26,3 %. Meziročně klesla o 2,3 p. b.1


Domácnosti:
příjmy domácností mezičtvrtletně vzrostly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 2,9 %, meziročně také o 2,9 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně pomalejším tempem, konkrétně o 2,1 % a meziročně o 0,9 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 35 658 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 3,6 %, meziročně stoupl o 0,7 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 13,5 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 9,0 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2020 mezičtvrtletně poklesl o 3,4 % a meziročně o 2,0 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty za roky 2017, 2018 a 2019 včetně mimořádné revize časové řady. Více naleznete na webových stránkách: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy.

1 Sezónně neočištěný údaj

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete https://apl.czso.cz/nufile/Definice.pdf

 

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 24. června 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 2. října 2020 (Čtvrtletní sektorové účty za 2. čtvrtletí 2020)

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou sezónně očištěny, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Rychlé informace Eurostatu ke čtvrtletním sektorovým účtům jsou zveřejňovány později. Poslední publikované informace za 4. čtvrtletí roku 2019 jsou k dispozici na:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-07042020-AP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-07042020-BP,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29042020-AP .

Údaje čtvrtletních sektorových účtů jsou publikovány na stránkách ČSÚ v tabulkách Transakce s produkty a rozdělovací transakce podle sektorů:
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa?mylang=CZ

a čtvrtletní nefinanční sektorové účty (běžné a kapitálové účty)
: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.kvart_qsa_mat?mylang=CZ.

 

 • ccsu063020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - meziroční změna (sezónně neočištěné údaje)
 • Tab. 3 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů (sezónně očištěné údaje)
 • Tab. 4 Vybrané ukazatele čtvrtletních sektorových účtů - mezičtvrtletní změna (sezónně očištěné údaje)
 • Graf 1 Průměrný měsíční příjem domácností ze zaměstnání – sezónně očištěno
 • Graf 2 Reálné příjmy a spotřební výdaje domácností – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: V prvním čtvrtletí klesla míra zisku i investic
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz