Čtvrtletní národní účty - 4. čtvrtletí 2014

Růst HDP tažen domácí i zahraniční poptávkou

31.03.2015
Kód: 050057-14
 

Hrubý domácí produkt vzrostl ve 4. čtvrtletí minulého roku meziročně o 1,4 % a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. Zpřesněný odhad potvrdil růst HDP v roce 2014 o 2,0 %.

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost* byl ve 4. čtvrtletí meziročně vyšší o 1,4 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %. Oproti předchozímu odhadu byly využity nové údaje za sektor vládních institucí a také zpřesněné informace o daních na produkty. Toto zpřesnění mělo na tempo růstu HDP ve 4. čtvrtletí pouze mírný dopad. Odhad za celý rok 2014 se nezměnil (2,0 %).

Klíčové složky poptávky měly ve 4. čtvrtletí na meziroční i mezičtvrtletní zvýšení ekonomické výkonnosti pozitivní vliv. Výdaje na konečnou spotřebu domácností meziročně vzrostly o 2,0 % a tvorba hrubého fixního kapitálu byla vyšší o 4,3 %. Stav zásob (neočištěný o sezónní vlivy) koncem roku klesal, zejména ve zboží, hotových výrobcích a nedokončené výrobě. Naopak, podobně jako v předchozích dvou čtvrtletích, rostly zásoby materiálu.

Aktivní saldo zahraničního obchodu v běžných cenách 64,8 mld. Kč se ve srovnání se 4. čtvrtletím předchozího roku zvýšilo o 6,2 mld. Kč. Vývoz i dovoz zboží přitom vzrostly meziročně shodně o 7,3 % a zvýšení dovozu služeb o 15,9 % značně předstihlo jejich vývoz, který byl meziročně vyšší o 8,2 %.

Podle zpřesněného odhadu ukazatelů sektoru vládních institucí, založeném na úplnějším datovém fondu, se výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 4,2 %. K růstu přispěly zejména náhrady zaměstnancům, mezispotřeba a naturální sociální transfery.

Výkonnost národohospodářských odvětví měřená hrubou přidanou hodnotou vzrostla v posledním loňském čtvrtletí meziročně o 3,0 % a mezičtvrtletně o 1,2 %. Ze zvýšené domácí i zahraniční poptávky těžila většina odvětví, zejména zpracovatelský průmysl, informační a komunikační činnosti, profesní a administrativní činnosti, obchod a doprava.
__________________________
* Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů,
tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 19. března 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další informace: 15. května 2015 (Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2015)

 

  • ccnu033115.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz