Čtvrtletní národní účty - 2. čtvrtletí 2013

Pokles HDP v roce 2012 byl upřesněn na 0,9 %

01.10.2013
Kód: r-5003-13
 
Meziroční pokles hrubého domácího produktu v roce 2012 byl korigován na 0,9 % oproti dosud publikovaným 1,2 %.

Během srpna a září byla jako každoročně sestavena standardní předběžná soustava ročních národních účtů za rok 2012, založená především na ročních statistických a administrativních zdrojích dat. Výsledky jsou spolu s revizí navazujících čtvrtletních časových řad ukazatelů za roky 2012 a 2013 k dispozici na internetových stránkách ČSÚ.

Loňský pokles hrubého domácího produktu (HDP) ve stálých cenách odhadovaný na základě omezeného souboru ukazatelů na 1,2 % byl upřesněn na 0,9 %, v běžných cenách byl HDP v rámci úprav navýšen o 0,4 % na 3 846,4 mld. Kč. Všechny korekce se zároveň promítly do čtvrtletních ukazatelů nejen minulého, ale i běžného roku:

Vývoj hrubého domácího produktu očištěného o cenové vlivy a sezónnost (v %)

Tab. Vývoj hrubého domácího produktu očištěného o cenové vlivy a sezónnost (v %)

Ukazatele roku 2013 zveřejněné 3. září byly navíc upřesněny s využitím dodatečně získaných aktuálních administrativních a statistických dat. Na meziroční i mezičtvrtletní vývoj HDP měly všechny provedené úpravy pouze zanedbatelný vliv, korigované základní ukazatele za 1. a 2. čtvrtletí jsou uvedeny v přiložené tabulce.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 27. září 2013
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 14. listopadu 2013 (Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2013)  • ccnu100113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz