Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2020

V roce 2020 se v ČR uskutečnilo 31 milionů přenocování

09.02.2021
Kód: 020026-20
 

Ve čtvrtém čtvrtletí se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 85,9 % a počet přenocování poklesl o 81,3 %. Podzimní omezení ubytovacích služeb znamenalo propad návštěvnosti srovnatelný s první jarní koronavirovou krizí.

Za celý rok 2020 hromadná ubytovací zařízení vykázala pokles počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 10,8 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 31,2 milionu nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2020 2,1 milionu nocí, což bylo o 81,3 % méně než ve stejném období roku 2019. V absolutním vyjádření došlo k poklesu o 9,2 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se snížil o 62,4 %. U zahraniční klientely činil meziroční pokles počtu přenocování 95,7 %.

Ve sledovaném čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 663 tisíc hostů, což meziročně představovalo snížení o více než 4 miliony příjezdů. V relativním vyjádření to znamenalo celkový pokles o 85,9 %, domácích hostů ubylo o 73,3 %. Zahraničních hostů přijelo o 2,5 milionu méně než v roce 2019, což představovalo pokles o 96,0 %. Všechny sledované kategorie ubytování hlásily propad počtu ubytovaných. Nejvíce hostů meziročně chybělo ve čtyřhvězdičkových hotelích, pokles o 1,6 milionu (-88,7 %), dále pak ve tříhvězdičkovém ubytování – pokles o 1,2 milionu hostů (-85,4 %) a také v penzionech, kde se počet ubytovaných snížil o 351 tisíc (-76 %).

Regionálně návštěvnost poklesla ve všech krajích republiky. Nejhlubší propad ve čtvrtém čtvrtletí nastal v Praze, kde meziročně přijelo o 1,9 milionu hostů méně (-92,9 %) a počet přenocování se snížil o 4,4 milionu (-93,2 %). Pokles o více než jeden milion nocí zaznamenal také Karlovarský kraj (-79,0 %).
 

Vývoj v roce 2020

Návštěvnost po několika letech nepřetržitého růstu zaznamenala loni pokles. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2020 dosáhl 10,8 milionu, což bylo o 11,2 milionu méně než v roce 2019 (pokles o 51 %). Domácích hostů se ubytovalo takřka 8 milionů, tedy o 28 % méně v předchozím roce. Ubytovaných cizinců v Česku ubylo o 74,4 % (pokles o 8,1 milionu příjezdů).

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl loni 31,2 milionu nocí, což meziročně představovalo pokles o 45,3 %. Počet strávených nocí domácími turisty se snížil o 20,3 %, u cizinců to bylo o 72,9 %.

Celosvětová pandemie značně omezila v loňském roce možnost cestování, proto všechny zdrojové zahraniční trhy zůstaly hluboko pod výsledky z minulých let. Nejdůležitější zdrojovou zemí z pohledu zahraničních příjezdů zůstalo nadále Německo, odkud přijelo a ubytovalo se 819 tisíc hostů (-60,6 %). Druhé v pořadí bylo Polsko s 287 tisíci příjezdy (-57,3 %) a třetí příčka patřila Slovensku, odkud přijelo 274 tisíc hostů (-63,4 %). Příjezdy ze vzdálených destinací klesly nejvýrazněji, např. turistů z Číny se ubytovalo pouze 6,4 % oproti roku 2019.
 

______________________

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 1. 2021
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2021
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2021

 

  • ccru020921.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz