Co je statistická klasifikace?

 

Statistická klasifikace je hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a procesy jsou v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do sekcí, oddílů, skupin a tříd, kdy vyšší stupeň struktury se člení na detailnější nižší stupně; klasifikace se vyznačují hierarchickým logickým uspořádáním jednotlivých stupňů.

Statistické klasifikace jsou součástí statistického informačního systému, jsou průběžně aktualizovány v souladu s mezinárodními standardy.

Všechny platné statistické klasifikace vydávané ve Sbírce zákonů formou sdělení jsou závazné jak pro orgány vykonávající státní statistickou službu, tak pro zpravodajské jednotky, které poskytují údaje pro statistická zjišťování prováděná na základě zákona o státní statistické službě.