Cizinci v regionech ČR - k 31.12.2005

 
Kód: e-1377-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Metodické poznámky PDF
A: Profil cizinců v ČR PDF
B: Kapitoly za 14 krajů
Hl. město Praha PDF
Středočeský kraj PDF
Jihočeský kraj PDF
Plzeňský kraj PDF
Karlovarský kraj PDF
Ústecký kraj PDF
Liberecký kraj PDF
Královéhradecký kraj PDF
Pardubický kraj PDF
Kraj Vysočina PDF
Jihomoravský kraj PDF
Olomoucký kraj PDF
Zlínský kraj PDF
Moravskoslezský kraj PDF
C: Mapy
Mapa 1: Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 PDF
Mapa 2: Počet cizinců v okresech ČR - k 31. 12. 2005 PDF
Mapa 3: Podíl žen mezi cizinci v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 4: Podíl cizinců s trvalým pobytem v okresech ČR - k 31.12. 2005 PDF
Mapa 5: Rozmístění cizinců se státním občanství Ukrajiny v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 6: Rozmístění cizinců se státním občanstvím Slovenska v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 7: Rozmístění občanů se státním občanstvím Vietnamu v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 8: Rozmístění občanů se státním občanstvím Polska v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 9: Rozmístění občanů se státním občanstvím Ruska na území ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 10: Počet ekonomicky aktivních cizinců v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
Mapa 11: Počet cizinců evidovaných úřady práce v okresech ČR - k 31. 12. 2005 PDF
Mapa 12: Počet cizinců s živnostenským oprávněním v okresech ČR - k 31.12.2005 PDF
D: Souhrnné tabulky
Tab. 1. Demografické události cizinců - rok 2005 Excel PDF
Tab. 2. Podíl cizinců na demografických událostech v ČR - rok 2005 (v %) Excel PDF
Tab. 3. Vnitřní stěhování cizinců podle kraje přistěhování a vystěhování (v %) - rok 2005 Excel PDF
Tab. 4. Podíl cizinců na vnitřním stěhování obyvatelstva ČR (v %) - rok 2005 Excel PDF
Tab. 5. Zahraniční migrace: počty přistěhovalých a vystěhovalých cizinců v krajích ČR k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 6. Cizinci podle věkových skupin - k 31.12.2005 Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 5.9.2007) Excel PDF
Tab. 7. Pět nejčastějších státních občanství cizinců v ČR v krajích a okresech - 2004-2005 (k 31.12.) Excel PDF
Tab. 8. Cizinci ze zemí EU a zemí mimo EU - k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 9. Ekonomicky aktivní cizinci ze zemí EU a zemí mimo EU - k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 10. Počet cizinců a občanů ČR na školách v ČR podle kraje a druhu školy - školní / akademický rok 2005/06 k 31. 10. 2005 Excel PDF
E Analýza regionálních rozdílů PDF
F Koncová tabulka Excel PDF

Zveřejněno dne: 09.01.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.