Číselník zemí (CZEM)

 

Číselník zemí (CZEM) byl vydán s účinností od 1. ledna 2004 sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizován sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011, č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012, č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014, č. 322/2014  Sb. ze dne 17. prosince 2014, č. 420/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016 a č. 153/2019 Sb. ze dne 19. června 2019.

Číselník zemí obsahuje údaje o samostatných státech a závislých územích světa, pro jejichž souhrnné označení je použit obecnější pojem "země".

Číselník zemí je vypracován na bázi mezinárodní normy ISO 3166-1, kterou vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization – ISO). České názvy zemí jsou přebírány dle doporučení Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Každá položka Číselníku zemí obsahuje základní oficiální identifikační údaje dané země:

Trojmístný numerický kód (N-3)
kód v rozmezí hodnot 000 až 899 je jednotlivým zemím přidělovaný organizací ISO podle daných pravidel a je jednoznačný.

Dvoumístný alfabetický kód (A-2)
kód, který je kombinací dvou písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických znamének) v rozsahu AA až ZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle daných pravidel.

Trojmístný alfabetický kód (A-3)
kód, který je kombinací tří písmen latinské 26písmenné abecedy (bez diakritických znamének) v rozsahu AAA až ZZZ, je přidělovaný organizací ISO jednotlivým zemím podle daných pravidel.

Plný český název
název převzatý od Názvoslovné komise
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Zkrácený český název
název převzatý od Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Plný anglický název
plný úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen generálnímu sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1.

Zkrácený anglický název
zkrácený úřední název země v anglickém jazyce tak, jak byl dotyčnou zemí sdělen generálnímu sekretáři OSN. Je přebírán z normy ISO 3166-1. Pokud nebyl zkrácený úřední název sdělen, užívá se zde rovněž plný název.

 

  • Sdělení ČSÚ ze dne 19. června 2019 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2016 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Sdělení ČSÚ ze dne 17. června 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
  • Číselník zemí