Číselník správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

 

Číselník správních obvodů hlavního města Prahy (CISSOP) popisuje členění hl. m. Prahy na správní obvody, jejichž vymezení je dáno usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 25/18 z 21. prosince 2000 s účinností od 1. července 2001.

Používání číselníku CISSOP je závazné pro účely státní statistické služby.

Aktuální platná verze číselníku CISSOP je dostupná v databázi metainformací pod názvem „Správní obvod v hlavním městě Praze“, kde je možné číselník stáhnout v nabídce označené „Ke stažení“.