Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností (CISORP) uvádí kódy ORP obcí s rozšířenou působností vymezených na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. června 2002. Správní obvody obcí s rozšířenou působností byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. ze dne 15. srpna 2002. Kódy ORP a vymezení správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou pravidelně aktualizovány promítnutím platných změn. Každá obec ČR (s výjimkou Prahy) je kódem ORP připojena ke své obci s rozšířenou působností. Používání číselníku CISORP je závazné pro účely státní statistické služby.

Aktuální platná verze číselníku CISORP je dostupná v databázi metainformací pod názvem „Správní obvody obcí s rozšířenou působností“, kde je možné číselník stáhnout v nabídce označené „Ke stažení“.