Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)

 

Číselník správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) uvádí kódy POU obcí s pověřeným obecním úřadem vymezených na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. června 2002. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. ze dne 15. srpna 2002. Kódy POU a vymezení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem jsou pravidelně aktualizovány promítnutím platných změn. Každá obec ČR (s výjimkou Prahy) je kódem POU připojena ke své obci s pověřeným obecním úřadem. Používání číselníku CISPOU je závazné pro účely státní statistické služby.

Aktuální platná verze číselníku CISPOU je dostupná v databázi metainformací pod názvem „Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem“, kde je možné číselník stáhnout v nabídce označené „Ke stažení“.