Číselník měn a fondů (ČMF)

 

  • Sdělení ČSÚ č. 399/2022 Sb., ze dne 6. prosince 2022, o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
    s účinností od 1. ledna 2023
  • Sdělení ČSÚ č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
    s účinností od 1. ledna 2003
  • Číselník měn a fondů (ČMF)