Chov drůbeže - 2018

 
Kód: 270133-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@csu.gov.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ.
Chov drůbeže Odkaz [nové okno]
   
 
Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Excel PDF
Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Excel PDF
Tab. 3 Stavy nosnic podle krajů Excel PDF
Tab. 4 Průměrné stavy nosnic podle krajů Excel PDF
Tab. 5 Celková snáška konzumních vajec podle krajů Excel PDF
Tab. 6 Průměrná snáška na nosnici podle krajů Excel PDF
Tab. 7 Výroba jatečné drůbeže podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Snáška konzumních vajec v roce 2018, včetně snášky v domácích hospodářstvích Excel PDF
Tab. 9 Líhnutí drůbeže v České republice v roce 2018 Excel PDF

Graf
Graf 1 Stavy drůbeže a nosnic ke konci roku 2018 Excel PDF
Graf 2 Celková snáška konzumních vajec Excel PDF
Graf 3 Celková snáška konzumních vajec v roce 2018 podle krajů Excel PDF

Další kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová, Ph.D., e-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz
Archiv:
 • rok 2023  |  2023
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.