Čeští vynálezci v roce 2013

 

8. dubna 2014

Od roku 1995 bylo pro území České republiky uděleno nebo validováno téměř 55 tisíc patentů. Ke konci roku 2013 jich bylo platných skoro 31 tisíc. V počtu patentových přihlášek subjekty z ČR za svými evropskými sousedy zaostávají.

Podíl patentů udělených prostřednictvím evropské validace se každý rok zvyšuje. „Ke konci roku 2013 tvořily evropské validované patenty 75 % patentů platných na území ČR,“ uvedl expert ČSÚ Karel Eliáš. U Evropského patentového úřadu (EPO) podaly v posledních 10 letech subjekty z ČR 1 211 patentových přihlášek, což je pouze 0,09 % z celkového počtu. Subjekty z Rakouska podaly za stejné období 14,9 tisíc přihlášek, z Nizozemska 65,8 tisíc a z Německa téměř 256 tisíc přihlášek. Z platných patentů na území České republiky má ke konci roku 2013 pouze 7,6 % z nich přihlašovatele z České republiky. Největším přihlašovatelem v ČR je Německo s téměř 31% podílem následované Spojenými státy (13 %) a Francií (8,4 %).

Podrobnější informace je možné získat u patentů podaných českými přihlašovateli. Například srovnání podle typů přihlašovatelů ukazuje, že více než polovina platných patentů patří podnikům (50 %). Veřejné vysoké školy se podílely na 22 % patentů, 15 % patří fyzickým osobám a 11 % veřejným výzkumným institucím. Nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran je Praha s 36 % platných patentů, vzhledem k velkému počtu vysokých škol a výzkumných institucí. S výrazným odstupem následuje Jihomoravský kraj (11 %).

V České republice jsou patenty doménou mužů. „Pouze 8,6 % platných domácích patentů vytvořily ženy. Vyšší podíl, i když se stále jedná o velký rozdíl, pozorujeme u veřejných výzkumných institucí. V jejich případě jsou ženy autorem u 20 % patentů,“ říká Karel Eliáš.

Průměrná doba, kterou trvá udělení patentu od chvíle podání přihlášky, byla v období 1995 až 2004 u českých přihlašovatelů 3 roky a 3 měsíce. Nejúspěšnější jsou vysoké školy, kterým je udělen patent v 87 % případů. Těsně za nimi jsou výzkumné instituce s úspěšností 83 %. Podniky získají patent v šesti z deseti přihlášek. Nejhůře jsou na tom fyzické osoby. Úřad průmyslového vlastnictví ČR jim nevyhoví v 70 % případů.

Na webu Českého statistického úřadu jsou zveřejněny podrobné statistiky vybraných ochran průmyslového vlastnictví (patenty a zapsané užitné vzory) za roky 1995 až 2013, které byly připraveny ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. K dispozici je i komentář k těmto statistikám za rok 2013: /csu/czso/patentova_statistika


Oddělení statistiky výzkumu, vývoje
a informační společnosti ČSÚ
Ing. Karel Eliáš
Tel. 736 509 004
E-mail: karel.elias@czso.cz

  • ČSÚ TZ 140408 Patenty.docx