Český statistický úřad a Krajský úřad Královéhradeckého kraje podepsaly dohodu o spolupráci

 


27. listopadu 2007

Český statistický úřad a Krajský úřad Královéhradeckého kraje
podepsaly dohodu o spolupráci


Dohodu o spolupráci mezi Krajským úřadem Královéhradeckého a Českým statistickým úřadem podepsali 26. listopadu hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík a předseda Českého statistického úřadu Ing. Jan Fischer, CSc.

Předmětem uzavřené dohody je zejména spolupráce mezi oběma stranami v oblasti využití, zpracování a prezentace dat charakterizujících Královéhradecký kraj.

Obě strany si budou vzájemně poskytovat údaje sociálně ekonomického a demografického charakteru ze svých datových zdrojů a budou se informovat o připravovaných vlastních publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných jednorázových akcích.
Vzájemně spolupracovat chtějí rovněž při stanovení a vyhodnocování statisticky měřitelných cílů v důležitých programových, projektových i koncepčních materiálech kraje.

Z řady konkrétních závazků například uveďme, že ČSÚ bude krajskému úřadu poskytovat ročenky, bulletiny a ostatní publikace, které vydává a ten naopak bude ČSÚ předávat své strategické a programové dokumenty, které zpracovávají odbory krajského úřadu. Pro krajské zastupitele i pracovníky krajského úřadu bude ČSÚ připravovat statistické podklady či krátké zprávy o sociálním a ekonomickém vývoji kraje. Krajský úřad zase umožní zapojení zástupců ČSÚ do některých poradních orgánů Královéhradeckého kraje nebo jejich vystupování na jednáních starostů a tajemníků měst a obcí k připravovaným či realizovaným významným akcím (volby, sčítání lidu, domů a bytů, větší cenzy v domácnostech).

Obě strany se rovněž zavázaly, že soubory agregovaných údajů budou poskytovat pouze v souladu se zákony o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů. Důvěrné statistické údaje, individuální statistické údaje, osobní údaje, či další chráněné informace, jimiž mohou být poškozena práva třetích osob, poskytovat nebudou.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ  • 0711KHradec2.doc