Česko uděluje méně státních občanství než jiné země EU

 

15. února 2016

V roce 2014 udělila Česká republika nejvíce státních občanství od začátku tisíciletí. Získalo jej 5 114 cizinců. Ve srovnání s Evropou však dlouhodobě patříme k zemím, které vykazují nejnižší počty udělených státních občanství. Jsme až na 24. místě žebříčku EU28. Např. srovnatelné Portugalsko udílí 6krát více občanství, Německo až 53krát více. 

Meziročně se počet udělených státních občanství zdvojnásobil. Tento nárůst je dán novou právní úpravou, která vešla v účinnost 1. ledna 2014. Mezi cizinci, kteří v roce 2014 získali status občana ČR, převažovali Ukrajinci (40,6 %), Slováci (11,2 %), Rusové (9,1 %), Rumuni (9,1 %) a Vietnamci (5,8 %). „Od roku 1999 bylo státní občanství uděleno 54 608 cizincům. Téměř z poloviny se jednalo o osoby ze Slovenska, z 15 % pak o bývalé občany Ukrajiny. Žádná z ostatních zemí nepřekročila 4% podíl,“ uvádí Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

K 31. 12. 2014 legálně pobývalo na našem území 451 923 cizinců, z toho většina (55,6 %) na základě povolení k trvalému pobytu. „Počet cizinců v Česku se zvyšuje od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU. Nejvíce se jich přistěhovalo do roku 2008. Poté nastal mírný pokles, resp. krátká stagnace. Až v roce 2013 byl překonán stav roku 2009. Další rychlejší růst je patrný z vývoje posledních dvou let. Stále také platí, že jsme cílovou zemí hlavně pro pracovní migraci,“ konstatuje Daniel Chytil z ČSÚ s tím, že nejvýznamnější nárůst počtu cizinců je spojen s obdobím hospodářského růstu. Naopak krize se projevila na snížení počtu příchozích cizinců zejména ze třetích zemí. Ti dosáhli početního maxima v roce 2009 a od té doby se jejich počty snižují. Týká se to ale jen některých státních příslušností. Konkrétně osob z Ukrajiny, Moldavska, Mongolska a Vietnamu. Naopak roste počet cizinců z Ruska.

Žadatelů o mezinárodní ochranu od roku 2014 přibývá, v roce 2015 jich bylo 1 525. Nicméně před patnácti lety žádalo o uprchlický azyl 12krát více osob než v minulém roce. K  zemím, z nichž žadatelé nejčastěji pocházejí, patří Ukrajina, Sýrie a Kuba. Azylanti, kterým již byl udělen uprchlický azyl, tvořili v roce 2014 jen 0,6 % cizinců na našem území. Nejčastěji pocházejí z Ruska, Afghánistánu a Běloruska, v případě doplňkové ochrany ze Sýrie.

S migrací roste i počet cizinců, kteří se vzdělávají na tuzemských školách. Vysoké školy v Česku navštěvovalo v roce 2014 41,2 tisíc cizinců, což je cca 12 % všech posluchačů. Jedná se zejména o studenty ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. Podíl dětí cizinců v mateřských, základních a středních školách je 2%.

 

 Kontakt:

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

Daniel Chytil
oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
tel.: 274 054 152
e-mail: daniel.chytil@czso.cz

 

  • csu_tk_cizinci_tz.docx
  • Prezentace z tiskové konference