Česko je 87. nejlidnatějším státem světa

 

20. února 2018

České republice patří 87. místo v žebříčku nejlidnatějších států světa. V rámci EU se stále řadíme mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením.


Naopak náležíme mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou. Evropský průměr přesahujeme také z hlediska podílu kuřáků v populaci.

„S hodnotou 70,9 % se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 %,“ popisuje místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. V podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímáme až 24. místo s 21,1 %. V tomto směru je na tom nejlépe Velká Británie, nejhůře Rumunsko.

Přestože česká populace stárne, patříme věkovým mediánem 41,5 let mezi členské země s mladším obyvatelstvem. Nejstarší obyvatelstvo žilo v roce 2016 v Německu.

„Pouze 4,9 % českých žen pracovalo v roce 2016 na částečný úvazek, což je výrazně pod průměrem EU, který činil 15 %. Nejvíce žen v EU na částečný úvazek bylo zaměstnáno v Nizozemsku, konkrétně 35,4 %. Nejméně pak v Bulharsku s podílem 1,2 %,“ doplňuje Tomáš Hamerský z oddělení informačních služeb ČSÚ.

V České republice připadalo v roce 2015 na 100 tisíc obyvatel 19 loupeží, což je v evropském kontextu podprůměrné číslo. V Belgii je loupeží statisticky nejvíce, 197 na 100 tisíc obyvatel. Nejméně loupeží bylo zaznamenáno na Slovensku, necelých 10 na 100 tisíc obyvatel.

Zajímavá srovnání států EU i dalších zemí Evropy či světa naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem „Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2017“: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje-2016. Ročenka je rozdělena do 13 tematických okruhů.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180220_cesko_je_87_nejlidnatejsim_statem_sveta.docx
  • Vyjádření místopředsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Tomáše Hamerského z oddělení informačních služeb ČSÚ
    (soubor mp3)