Česko a Velká Británie ve statistickém vyjádření

 

24. června 2016

Dovoz Velké Británie do České republiky vloni dosáhl hodnoty 68,0 miliardy korun. Tuzemský vývoz do Spojeného království se rovnal 166,3 miliardy. Míra nezaměstnanosti je v obou zemích v porovnání s průměrem EU nízká. Vloni v Česku žilo 5 966 Britů.


Počet Britů žijících v Česku se od roku 2010 zvýšil o 1 610. V rámci EU mají Britové největší zastoupení mezi cizinci žijícími v Irsku. V lednu 2014 jich tam žilo 116 tisíc. Vysoký podíl na skladbě cizinců mají i ve Španělsku, Dánsku, Bulharsku, Nizozemsku, Norsku a na Islandu.

„V období od ledna do dubna 2016 se k nám z Velké Británie dovezlo zboží v hodnotě 27,5 miliardy korun. Český export opačným směrem dosáhl 60,8 miliardy,“ uvádí předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí s Velkou Británií je kladná, za dané období činí 33,2 miliardy korun.

Míra nezaměstnanosti v Česku je v posledních měsících nejnižší v EU. V březnu zde byla na úrovni 4,1 %, v Británii 5,0 %. V žebříčku zemí patřila Spojenému království čtvrtá příčka za Německem (4,2 %) a Maltou (4,6 %). Vloni bylo v Česku zaměstnáno 4 744 Britů, 1 473 z nich mělo živnostenský list.

Medián věku u nás k 1. lednu 2015 dosáhl 41,1 let, zatímco v roce 1995 byl jen 36,2. V Británii byl medián věku vloni o něco nižší – 40,0. V roce 1995 byl 36,4 let.

Na českých vysokých školách studovalo k 31. 12. 2014 celkem 526 Britů, o 17 % více než v roce 2011 a o 43 % více než v roce 2004.

V roce 2015 ČSÚ zaznamenal 3 016 sňatků Češek s cizincem, z toho 260 bylo mužů státního občanství Velké Británie. Častěji si Češky berou jen Slováky a Němce.

Ze statistických údajů také vyplývá, že Češi jezdí na dovolenou hlavně osobním motorovým vozidlem. Tento způsob dopravy tvoří v posledních letech v rámci jejich soukromých delších cest téměř 70 %. Britové však cestují autem jen v necelých 30 % případů. Naopak patří mezi národy, které využívají hlavně leteckou dopravu. Letadlo volí v 54 % soukromých cest. Češi dávají přednost letecké dopravě jen na každé osmé soukromé cestě.

Více statistických údajů naleznete na webových stránkách ČSÚ www.czso.cz. Obsahují i evropská a mezinárodní data nebo databázi Eurostatu v češtině: https://www.czso.cz/csu/czso/evropska_data_esds.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

  • csu_tz160624_cesko_a_velka_britanie_ve_statistickem_vyjadreni.doc