České stavebnictví v číslech - 2015

 
Kód: 200036-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Petra Cuřínová
E-mail: petra.curinova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015 Word PDF
Tab. 01 Životní úroveň Excel PDF
Tab. 02 Index stavební produkce ze stálých cen Excel PDF
Graf 01 Index stavební produkce ze stálých cen Excel PDF
Tab. 03 Index stavební produkce z běžných cen Excel PDF
Graf 02 Index stavební produkce z běžných cen Excel PDF
Tab. 04 Stavební práce S – souhrnné údaje Excel PDF
Graf 03 Stavební práce S – souhrnné údaje Excel PDF
Tab. 05 Stavební práce S podle CZ-CC Excel PDF
Tab. 06 Stavební práce S podle místa stavby Excel PDF
Tab. 07 Počet stavebních podniků podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 04 Počet stavebních podniků podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 08 ZSV celkem podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 05 ZSV celkem podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 09 ZSV pozemní stavitelství podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 06 ZSV pozemní stavitelství podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 10 ZSV inženýrské stavitelství podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 07 ZSV inženýrské stavitelství podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 11 Stavební zakázky Excel PDF
Graf 08 Stavební zakázky Excel PDF
Tab. 12 Zaměstnanost a mzdy Excel PDF
Graf 09 Zaměstnanost a mzdy Excel PDF
Tab. 13 Průměrný počet zaměstnanců podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 10 Průměrný počet zaměstnanců podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 14 Průměrná měsíční mzda podle kraje sídla podniku Excel PDF
Graf 11 Průměrná měsíční mzda podle kraje sídla podniku Excel PDF
Tab. 15 Stavební povolení Excel PDF
Graf 12 Stavební povolení Excel PDF
Tab. 16 Stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Dlouhodobý vývoj počtu bytů Excel PDF
Tab. 18 Zahájené byty podle forem výstavby Excel PDF
Graf 13 Zahájené byty podle forem výstavby Excel PDF
Tab. 19 Dokončené byty podle forem výstavby Excel PDF
Graf 14 Dokončené byty podle forem výstavby Excel PDF
Tab. 20 Územní struktura počtu bytů Excel PDF
Tab. 21 Dokončené rodinné domy podle obytné plochy podle krajů Excel PDF
Tab. 22 Dokončené bytové domy podle obytné plochy podle krajů Excel PDF
Tab. 23 Velikost dokončených bytů Excel PDF
Graf 15 Velikost dokončených bytů Excel PDF
Tab. 24 Dokončené byty podle svislé nosné konstrukce Excel PDF
Graf 16 Dokončené byty podle svislé nosné konstrukce Excel PDF
Tab. 25 Dokončené byty podle způsobu vytápění Excel PDF
Graf 17 Dokončené byty podle způsobu vytápění Excel PDF
Tab. 26 Dokončené byty podle připojení na odpad Excel PDF
Graf 18 Dokončené byty podle připojení na odpad Excel PDF
Tab. 27 Dokončené byty podle připojení na plyn Excel PDF
Graf 19 Dokončené byty podle připojení na plyn Excel PDF
Tab. 28 Nová výstavba nebytových budov podle CZ-CC Excel PDF
Tab. 29 Nová výstavba nebytových budov podle krajů Excel PDF
Tab. 30 Průměrné kupní ceny domů Excel PDF
Tab. 31 Průměrné kupní ceny bytů Excel PDF
Graf 20 Indexy cen stavebních pozemků Excel PDF
Tab. 32 Indexy cen stavebních děl (2005=100) Excel PDF
Graf 21 Indexy cen stavebních děl (2005=100) Excel PDF
Tab. 33 Indexy cen stavebních děl (sopr=100) Excel PDF
Graf 22 Indexy cen stavebních děl (sopr=100) Excel PDF
Tab. 34 Výroba vybraných výrobků pro stavebnictví Excel PDF
Archiv:
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.